Werkgroep Wereldwijd

Deze werkgroep richt zich op het aan de orde stellen van de wereldwijde samenleving in onze gemeente. Dat gebeurt op dit moment vooral door rondom de kerkdiensten kleine acties te voeren: een handtekeningenlijst tegen een bepaalde misstand of het verkopen van briefkaarten gericht aan bijvoorbeeld gevangenen. Ook proberen we in de kerkdiensten de vragen rondom zending en (duurzame) ontwikkeling aan de orde te stellen.

Contactpersoon:  Robert Kordes, tel. (033) 889 27 56.


Nieuws


Amnesty International:  in december  is de werkgroep Amnesty Amersfoort aanwezig in de Emmauskerk. Op 10 december 2017 was het 67 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties, om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven. De Universele verklaring is de basis van het werk van Amnesty International. Na afloop van de dienst zijn onder andere kaarten en kaarsen ten behoeve van het werk van Amnesty te koop.