Vastentijd/ Stille week/ Vespers

 

Stille Week
In de Stille Week is er van maandag tot vrijdag om 19.30 uur een vesperdienst waarbij een bepaald thema centraal staat. Op zaterdagavond is er om 21.00 uur een Paaswake.
Contactpersoon: Ds. Berend Borger, telefoon 033-4799080

Vasten en bidden in de Veertigdagentijd
De Veertigdagentijd is traditioneel een periode van vasten, inkeer en bezinning op ons gelovig leven in deze wereld. Ieder  jaar willen we deze periode weer gezamenlijk doormaken, niet alleen in de zondagse kerkdienst maar ook door een wekelijkse eenvoudige maaltijd en korte vesper op woensdag. Van 18.15 tot uiterlijk 19.30 in de EmmaŁskerk.
Contactpersoon: Nel van der Harst