Bij overlijden

In geval van overlijden van een gemeentelid wil de kerk helpen bij het vormgeven van het afscheid. In een dienst staan we stil bij het leven van de overledene en geven we hem/haar over in Gods handen. Naast de predikant zijn hiervoor ook een aantal gemeenteleden beschikbaar die daarvoor een cursus hebben gevolgd. Bij een overlijden kunt u bellen met ds. Paul van der Harst (tel. 033 - 479 92 51) of, bij zijn afwezigheid, met Hetty Elzen-Nijenhuis (tel. 033 - 461 21 57). Aan een uitvaartdienst zijn bijzondere kosten verbonden. Bij de scriba is hierover informatie te verkrijgen.