Bij overlijden

In geval van overlijden van een gemeentelid wil de kerk helpen bij het vormgeven van het afscheid. In een dienst staan we stil bij het leven van de overledene en geven we hem/haar over in Gods handen. Naast de predikant is er ook een aantal gemeenteleden die deze taak op zich kunnen nemen.
Bij een overlijden kunt u bellen met ds. Rein van der Zwan tel. 033-4755158 of, bij zijn afwezigheid, met scriba Jan Lamberts (tel. 06-44894237). Aan een uitvaartdienst zijn bijzondere kosten verbonden. Bij de scriba is hierover informatie te verkrijgen.