Stagaires en/of uitzendkrachten

Stagiaires Kerkenraad, fulltime of partime (m/v)

-1 a 2x per maand een vergadering (2 uren) + voorbereiding- en verwerkingstijd (4 uren)
 
Binnen de EmmaŁskerk en Protestantse Kerk Amersfoort gebeurt veel op beleidsmatig en bestuurlijk vlak. Op onze Gemeenteberaadsdagen heeft u hierover kunnen horen. Wilt u meepraten en meebeslissen over de wegen die wij als EmmaŁskerk ťn PKA inslaan?
Contacpersoon: Hetty Elzen (033 - 461 21 57 /hetty.elzen@kpnmail.nl)
 
Uitzendkrachten / Stagiaires Beheercie, fulltime of partime (m/v)
-1 a 2x per maand een vergadering (2 uren) + voorbereiding- en verwerkingstijd (4 uren)
 
De commissie Beheer zorgt voor de FinanciŽn binnen de kerk, zoals de Actie Kerkbalans, de Wijkkasactie, maar daarnaast ook voor het Gebouw, de Personele Zaken en de Verhuur van het gebouw. Een diverse club dus. Interesse? 
Contacpersoon: Jan van der Veer (033 - 480 46 41/ jan.vanderveer@xmsnet.nl)
 
Uitzendkrachten / Stagiaires Diaconie, fulltime of partime (m/v)
-1 a 2x per maand een vergadering (2 uren) + voorbereiding- en verwerkingstijd (4 uren)
 
De belangrijkste taak van de Diaconie is het oog hebben voor de mensen die ondersteuning nodig hebben. Dit gebeurt zowel veraf als dichtbij. Wilt u helpen?
Contactpersoon: Hanneke van de Hoek (033 - 462 27 35 /hoek.hesseling@planet.nl)
 
Uitzendkrachten / Stagiaires Pastoraat, fulltime of partime (m/v)
-Een aantal uren in de week/maand; in overleg
 
Het omkijken naar elkaar in de vorm van een bezoekje aan een ouder of ziek iemand, of het brengen van ouderen naar de kerkzaal van Birkhoven op een zondagochtend (bij toerbeurt). Dit is een taak van ons allen.
Wilt u helpen? Contactpersoon: Nynke Hellema (033 - 462 08 62 / nhellema@xs4all.nl)
 
Uitzendkrachten / Stagiaires Publiciteit, fulltime of partime (m/v)
-Tijdsinvestering: 2 tot 4 uren per maand
 
De commissie Publiciteit/Communicatie zorgt ervoor dat onze gemeenteleden, maar ook niet-gemeenteleden op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt in de kerk en welke activiteiten er zijn.
Interesse? Contactpersoon: Marjanne v/d Veer-Zoet (033 - 480 46 41 /marjanne.vanderveer.zoet@xmsnet.nl)
 
Uitzendkrachten / Stagiaires Vieren / Kerkdiensten, fulltime of partime (m/v)
-Tijdsinvestering: afhankelijk van de activiteit, in overleg