Kerkgebouw

Gevelbord: de ontmoeting

'De ontmoeting' slaat  op de ontmoeting tussen de mensen in de buurt en de mensen die samenkomen in de kerk. De veelkleurige huisjes rondom die kerk, de mensen van allerlei slag en smaak, beelden dat uit. Een kerk, die ontmoetingsruimte wil zijn en die betrokken is bij het leven van alledag.

Zoals gezegd is Nico Vlaanderen verzocht de schildering deze zomer 2016 weer te renoveren. Met heel veel zorg heeft hij dat gedaan. Best moeilijk zo'n groot ding bijwerken en dat zonder een eigen werkplaats/atelier. Bewonderenswaardig dat hij zo weer kleur heeft gebracht in dit tien jaar oude buitenwerk. We zijn blij dat het zo weer jaren mee kan.
Onze medebewoners

Het kerkgebouw van de Emmaüskerk biedt,  behalve aan de eigen Emmaüsgemeente, ook onderdak aan verschillende andere organisaties:


Bij Bosshardt

EEN HUISKAMER VOOR DE BUURT

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.

Contactpersoon: Kristel de Fijter

Tel: 06 4661 2994

Email: kristel.de.fijter@legerdesheils.nl

Facebook: www.facebook.com/bijbosshardtsoesterkwartier

 

Keistadkerk (Kerk van de Nazarener) 

OPEN VOOR IEDEREEN

De Keistadkerk wil een kerk zijn voor jong en oud, de wijk en de stad, zondag en door de week, christen of niet.

Contactpersoon: Gerrie Huizinga

email: info@keistadkerk.nl

tel: 033 495 2221


Diaconale opbouwwerk 

Joke Koolhof

aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Tel: 033 463 7795

Email: Dowamersfoort@solcon.nl


50|50 coffee

Na flink verbouwen – er móest een roze muur in het pand komen – is de nieuwste hotspot van het Soesterkwartier af: 50|50 Coffee. De Emmaüskerk aan de Noordewierweg ruikt sinds augustus 2018  naar verse koffie, gezet door barista’s van het Leger des Heils én de cliënten zelf.
Boekje
Het boekje ‘Huis in de buurt, van God en de mensen’ door Sophie Oranje, gemaakt naar aanleiding van ons 80-jarig bestaan in 2009, kost € 10,-. Het is te bestellen door € 11,76 (incl. verzendkosten) over te maken op NL97 INGB 0008 0012 59 t.n.v. Emmaüskerk Amersfoort. Wilt u bij uw overschrijving zo duidelijk mogelijk uw naam en adresgegevens vermelden? Na ontvangst van het bedrag wordt het boekje zo spoedig mogelijk toegestuurd.