Kerkgebouw

Hier kunt u binnenkort de geschiedenis van de Emmauskerk en het orgel lezen.

Hou daarom goed deze pagina in de gaten.


Tot snel!
Boekje
Het boekje ‘Huis in de buurt, van God en de mensen’ door Sophie Oranje, gemaakt naar aanleiding van ons 80-jarig bestaan in 2009, kost € 10,-. Het is te bestellen door € 11,76 (incl. verzendkosten) over te maken op NL97 INGB 0008 0012 59 t.n.v. Emmaüskerk Amersfoort. Wilt u bij uw overschrijving zo duidelijk mogelijk uw naam en adresgegevens vermelden? Na ontvangst van het bedrag wordt het boekje zo spoedig mogelijk toegestuurd.Gevelbord: de ontmoeting


Over de Paasochtend-dienst  van tien jaar geleden, in 2006 lezen we in Drieluik:  

'In deze dienst wordt ook het schilderij getoond van een aantal jonge kunstenaars uit onze gemeente dat aan de buitenmuur van ons gebouw zal worden bevestigd. Het thema daarvan is 'ontmoeting'. Zoals die ontmoeting van de leerlingen in Emmaüs. Opeens stonden zij in een onverwachte ontmoeting waardoor alles anders werd. Voluit Pasen: En tóch is het leven sterker dan de dood!'

Dat het in de dienst uiteindelijk over 'hou mij niet vast' ging, mag de pret niet drukken.

De 'gevelkunst' is in die dienst gepresenteerd, zo staat ook in de liturgie van die ochtend vermeld. Maar wie heeft het gemaakt?

Wat ik me herinner is dat Adriaan van Klinken met wat jongeren daar destijds mee aan de slag is gegaan. Ook werd er een  kunstenares uit het Soesterkwartier bij betrokken. Maar Adriaan zat in die tijd ook in Zuid-Afrika en de naam van de schilderes en de jonge schilders van de Emmaüs staan nergens vermeld.

'De ontmoeting' slaat in ieder geval op de ontmoeting tussen de mensen in de buurt en de mensen die samenkomen in de kerk. De veelkleurige huisjes rondom die kerk, de mensen van allerlei slag en smaak, beelden dat uit. Een kerk, die ontmoetingsruimte wil zijn en die betrokken is bij het leven van alledag. Maar wat de jongeren destijds zelf hebben gezegd over hun kunstwerk, het is niet teruggevonden. Kan iemand helpen?.

Zoals gezegd is Nico Vlaanderen verzocht de schildering deze zomer 2016 weer te renoveren. Met heel veel zorg heeft hij dat gedaan. Best moeilijk zo'n groot ding bijwerken en dat zonder een eigen werkplaats/atelier. Bewonderenswaardig dat hij zo weer kleur heeft gebracht in dit tien jaar oude buitenwerk. We zijn blij dat het zo weer jaren meekan.


Paul v.d. Harst