Kerkenraad

Wat is de kerkenraad?

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Kerkenraadsleden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt.

De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente


Wie is wie in  onze kerk?


Ouderlingen:

Henriette Jansen

Jan Lamberts

Sierk de Bruin

Jan Elzen

Martin Binnendijk

Edwin ten Haken

Margo Kunenborg


voorzitter
scriba
pastoraal ouderling
kerkrentmeester
kerkrentmeester
jeugd ouderling
ouderling

Diakenen

Alinda van den Heuvel

Robert Kordes

Jan van Eeken
Predikantenteam
Ds R. van der Zwan
Ds B. Borger
Ds. W. Verschoor
Ds M. den Braber