Kerkenraad

Wat is de kerkenraad?

De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.

Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftelijk prediken.

Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkrentmeesters.


Bron: wikipedia


Wie zitten er in de kerkenraad van onze kerk?

Als ouderling

Margo Kunenborg

Hetty Elzen-Nijenhuis

Nynke Hellema

Sierk de Bruin

Simon Polinder

Jan Elzen

Mark Huijgen

Edwin ten Haken


voorzitter
scriba
pastoraal ouderling
pastoraal ouderling
missionair ouderling
kerkrentmeester
kerkrentmeester
jeugd ouderling

Als diakenen

Alinda Wouwenaar

Henriette Jansen

Robert Kordes