Kerkelijk bureau

Het Kerkelijk Bureau voert de administratie voor alle PGA kerken in Amersfoort. U kunt hier dus terecht voor

inschrijven van leden, overschrijven, uitschrijven

aanvragen attestatie/ doopbewijs

adreswijzigingen

abonnementen Drieluik

verwerken van de melding van geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, echtscheiding en overlijden.


U kunt deze dingen schriftelijk melden, maar u kunt ook persoonlijk langskomen. Het kerkelijk bureau bevindt zich aan de zijkant van de Sint-Joriskerk, boven het kantoor van ‘t Gilde.


U kunt  collectebonnen afhalen op het kerkelijk bureau of bij het kerkelijk bureau bestellen. Hiervoor maakt u het bedrag van uw  keuze over op rekening NL34 INGB 0005 8046 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen. Vermeld bij de overschrijving uw naam en adres en de soort bonnen die u wilt ontvangen. De bonnen worden dan thuisgestuurd.

Nieuw adres Kerkelijk Bureau:

Groenmarkt 19

3811 CP  Amersfoort

033 4610441

info@pkn-amersfoort.nl

www.pkn-amersfoort.nl

openingstijden: di-do van 9.00-12.00 uur