Joods Leerhuis

 Joods Leerhuis


‘Ester, een joodse roman over de werkelijkheid’

Begeleiding: prof. Dineke Houtman (bijzonder hoogleraar Judaïca met bijzondere aandacht voor de verhouding van jodendom en christendom) en ds. Paul van der Harst (emeritus predikant te Amersfoort).

Het mooie meisje Ester speelt de hoofdrol in het gelijknamige Bijbelboek. Onverwacht wordt zij koningin van de machtigste vorst op aarde. Ongedacht krijgt zij de verantwoordelijkheid voor de redding van haar volk: de Joden.

Een spannend en aansprekend verhaal. Haat en nijd, angst en moed, hoogmoed die ten val wordt gebracht. Standvastigheid die wordt beloond. Geweld en tegengeweld; het zit allemaal in de tien hoofdstukken van deze historische roman. Historisch in een dubbele betekenis, namelijk het verhaal wordt geplaatst in een fictieve historische context van het Perzische wereldrijk in de vijfde eeuw voor Christus. En historisch omdat het thema dat centraal staat: de redding van de Joden uit de dreiging van haat en vernietiging geleefde historie en werkelijkheid is voor veel Joden van gisteren en vandaag. In vijf bijeenkomsten lezen we de tekst van het hele boek en krijgen daarbij leesvragen voorgelegd aan de hand van joodse commentaren door de eeuwen heen:

Locaties en data: Emmaüskerk (Noordewierweg 131: woensdag 16; 30 januari; 13 februari  2019

Fonteinkerk (Robert Kochstraat 4:  woensdag 27 februari en donderdag 7 maart 2019; 20:00 t/m 22:00 uur.

Deelnameprijs: 10,- (materiaal – cahier van de Stichting LEV - en koffie/thee);

Opgave (vóór 5 januari 2019) is gewenst: leerhuis@emmauskerk-amersfoort.nl