Links naar websites


Bouwen aan jeugdwerk

www.jop.nl  


Als je of je kind twijfelt aan zijn/haar of je geaardheid https://www.chjc.nl/

http://gelovenindeliefde.nl/

Jongeren

11-13-jarigen

Met deze groep willen we proberen in kleine groepjes betekenisvolle plekken te bezoeken. Daar waar vrijheid en onderdrukking, ziekte en gezondheid, waar oud en jong, arm en rijk elkaar raken, daar komen de echte vragen op. Vragen naar hoe God nabij is en hoe wij onze naaste liefhebben als onszelf. Goede ideeën en mensen met een vrije middag of avond zijn welkom.
 
14-20-jarigen
We denken aan losse initiatieven zoals dit jaar:‘Ga mee op reis naar Taizé’, een oecumenische reis van ruim 15 Amersfoortse jongeren. In deze groep hebben we weinig gegadigden maar iets aanbieden is ons streven.