Home

De Emmaüskerk aan de Noordewierweg in het Soesterkwartier heeft een Voorlopig Ontwerp Plan ingediend bij de Gemeente Amersfoort. Rondom de kerk komen volgens dit plan nieuwe bijgebouwen  met appartementen voor starters en ruimten voor sociale ondernemers. De betrokken sociale ondernemers zijn, naast de Protestantse Emmaüskerk, de Keistadkerk (Kerk van de Nazarener), het Leger des Heils en Bzzonder,  een organisatie voor integraal kinderwerk. Onder de naam ‘Hart van Soesterkwartier’ willen deze sociale ondernemers activiteiten organiseren en uitbreiden om de  samenhang in de buurt te versterken. Door de nieuwbouw hopen zij met dit initiatief de buurt een gezelliger centrum te geven.Architect is bureau agNova uit Amersfoort, en de ontwikkelaar is Lithos bouw & ontwikkeling uit Amersfoort.


De projectgroep ‘Hart van Soesterkwartier’ heeft bij de gemeente Amersfoort haar plannen voor nieuwbouw ingediend. Rondom het gebouw van de Emmaüskerk moet, door nieuwbouw, een aantrekkelijk nieuw centrum komen. Het ontwerp is van architectenbureau agNOVA en het project zal worden gerealiseerd door Lithos bouw & ontwikkeling, beide Amersfoortse bedrijven.

 

 ‘Afgelopen jaren zijn we als eigenaar van de gebouwen en grond met partners zoals de Keistadkerk en het Leger des Heils in gesprek gegaan over het vernieuwen van onze functie in de wijk’, vertelt Jan Elzen van Emmaüskerk. ‘We zijn van een kerkgebouw voor met name één groep, naar een bredere betrokkenheid op de buurt gegaan. Zo is er een ‘Bij Bosshardt’, een huiskamer voor de buurt, een Taalkamer voor mensen die de Nederlandse taal willen leren en de koffiecorner ‘Barista’. Deze initiatieven maken dat het gebouw nu al meerdere doelgroepen bereikt.’


‘Doordenkend op die sociale functie kwamen we in contact met Bzzonder, een organisatie die met een kinderdagverblijf ons aanbod wil verrijken. We zijn met deze organisaties, de ontwikkelaar en met de architect in gesprek gegaan en nu zijn we zo ver dat we de plannen officieel aan de Gemeente Amersfoort hebben voorgelegd’. 

 

Architect Jeroen Osendarp is ook bewoner van het Soesterkwartier en daarom ook zeer betrokken. ‘De Emmaüskerk staat op een open plek, die meer een doorgangsgebied is in plaats van een aantrekkelijk plein met verblijfskwaliteit. Door de nieuwbouw rond de negentig jaar oude kerk en de samenwerking met de sociale partners ontstaat er ruimtelijk en functioneel een levendig plein voor alle inwoners van de wijk. Zo vormen de sociale activiteiten rond het plein het kloppende hart van ons Soesterkwartier. Dat sluit mooi aan bij de plannen van de werkgroep ‘Noordewierweg Verbindt’ die voor de kerk een veiliger en toegankelijker gebied wil ontwikkelen. Wij zijn blij dat de Gemeente Amersfoort zowel naar ons plan als naar de ontwikkeling van de Noordewierweg wil kijken’.

               

Afgelopen jaar heeft de projectgroep uitgebreid kunnen overleggen met de Gemeente Amersfoort over de opzet van het plan. ‘Toen hebben we de zaak weer opnieuw moeten bekijken’, vertelt coördinator van de projectgroep Paul van der Harst. ‘Door de vernieuwde opzet blijft het oorspronkelijke gebouw meer zichtbaar. Het is mooi hoe de architect met diverse materialen wil gaan werken zodat de nieuwbouw goed past in het straatbeeld. Ook de hoogte van de nieuwbouw past goed in het straatbeeld, nergens wordt deze echt hoger dan de bestaande huizen’. En de omwonenden? ‘We hebben dit nieuwe plan de afgelopen maanden aan de buurt voorgelegd en je ziet twee soorten reacties. Mensen zijn blij dat het Soesterkwartier eindelijk een nieuwe impuls krijgt, dat er een hart komt waar de wijk trots op kan zijn. Tegelijkertijd zijn de omwonenden die nu uitkijken op lage aanbouw niet blij met een hogere opbouw. Ook is er zorg over het aantal bezoekers met auto. Natuurlijk is dit een punt van bijzondere aandacht. We hopen natuurlijk dat de meeste bezoekers per fiets komen aangezien bijna alle functies gericht zijn op de eigen wijk, het Soesterkwartier. Daarnaast moet gewoon worden voldaan aan de parkeernormering van de gemeente.’

 

Het Voorlopig Ontwerp Plan voor ‘Hart van het Soesterkwartier’ is begin januari door de Gemeente ontvangen en zal de gebruikelijke procedure gaan doorlopen. ‘We hebben goede hoop dat het Soesterkwartier echt een Hart gaat krijgen en het centrum van de wijk en de Noordewierweg gastvrijer en gezelliger zullen worden’, aldus de coördinator.

 Verhuizing.....

Binnenkort wordt deze website omgebouwd.

Daardoor kan de site iets rommeliger zijn dan zou moeten.

Maar het komt allemaal goed....

                   Agenda en activiteitenWilt u meeluisteren of de dienst nog eens beluisteren?

 

Activiteiten voor jong en oud(-er)
Samen met anderen iets doen, in gesprek over geloof, belangrijke dingen in het leven, wandelen of eten? Alleen een avond, of juist een heel seizoen? Op www.zindex033.nl vindt u vanaf dit seizoen alle activiteiten van (bijna) alle kerken in Amersfoort. Ook de activiteiten van de kwartetkerken ( Emmauskerk, de Bron, de Hoeksteen en de Fonteinkerk) kunt u daar op vinden.
Geef je op, en doe mee. Voor elke leeftijd!
zondagmiddag 3 maart 2019  vanaf 16.30 uur


Een kleurrijke maaltijd voor groot en klein. Vlak voor het ingaan van de veertigdagentijd, de tijd van inkeer en van eenvoud, waarin we toeleven naar het Paasfeest. Een kleurrijk buffet, waar verschillende gerechten geserveerd worden. Genodigd zijn ook de mensen van de Taalkamer en we hopen op wat gasten uit Eritrea en Syrië met hun eigen inbreng. Samen eten, ontmoeten, spelen. En misschien gaan we dansen. Net als  verleden jaar is  het fijn om even feestelijk stil te staan bij de periode die we ingaan.

Het woord Carnaval komt van het Italiaanse ‘carne levare’, het wegnemen van het vlees, nog één maal voor Aswoensdag het begin van de vastentijd, Paasfeest ‘uitbundig’ samen zijn. Dát willen we.

                Vervolgens op de woensdagen in de 40-dagen, van 19.30 – 19.50 uur komen we samen in de kerk om onze vespers te vieren. Een lied, gebed en stilte. (zie hieronder)

                Maar eerst Carnaval. Doe je mee: graag even melden wat je meeneemt aan eten of kookkunst en met hoeveel personen je denkt te komen.

Aanmelden: Werkgroep Wereldwijd, Joke de Bruin, joke_en_sierk@hotmail.com, telefoon 06-18790682

3 maart 2019; Emmaüskerk; Noordewierweg 131; van 16.30 – 19.00 uur

vanaf woensdag 6 maart van 19.30 – 19.50 ieder woensdagavond tot en met 10 april

Met een Bijbeltekst, enkele liederen, een kort gebed en een paar minuten van inkeer bereiden we ons voor op de Stille Week en het Paasfeest. In de kerkzaal in een kleine kring waarbij jij van harte bent uitgenodigd.

Wil je verdere informatie: nelvanderharstnoorland@gmail.com;  033 - 4799250 Voor wie het nieuwe kinderlied nog een keer wil oefenen:

 hier is de link: iedereen is anders