Diaconie

Algemeen

De belangrijkste taak van de diaconie is het oog hebben voor de mensen die ondersteuning nodig hebben. Dit gebeurt zowel veraf als dichtbij.


Veraf komen we op het terrein van de ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking). Landelijk worden hiervoor een aantal collectes gehouden en daarnaast probeert onze eigen Werkgroep Wereldwijd het bewustzijn en de betrokkenheid van de gemeenteleden op dit gebied te verhogen. Bij het binnenlands diaconaat gaat het om organisaties en instellingen die werken op het gebied van jeugdhulpverlening, gevangeniswezen, verslavingsproblematiek, ouderenzorg en terminale zorg. Stedelijk zijn op diaconaal gebied o.a. actief: het Diaconaal Aandachtscentrum Ďt Dak, het Passantenverblijf, de Ouderensoos.


De diaconieŽn van de Protestantse Gemeente Amersfoort werken samen in het Diaconaal Opbouw Werk waardoor de wijkdiaconieŽn hun activiteiten beter kunnen coŲrdineren en nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. In de eigen wijk wordt ook individuele hulp verleend. Natuurlijk kan deze hulp ook financieel zijn, maar meer nog wordt gedacht aan bezoekwerk, het invullen van diverse formulieren, het helpen bij tijdelijke uitschakeling, vervoer naar de polikliniek e.d.

Maar natuurlijk kunt u altijd ťťn van de diakenen aanspreken als u die ergens in de wijk of Ďs zondags in de kerk tegenkomt. Zij helpen u graag. Contactpersoon: Hanneke van den Hoek, tel. (033) 462 27 35.


Nuttige adressen:
Vrijwillige Hulpdiensten Amersfoort
Tel. (033) 461 30 00
bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur
en van 14.00 - 17.00 uur
Maatschappelijk Werk Soesterkwartier
Noordewierweg 84
3812 DM Amersfoort
Tel. (033) 469 24 00
Bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur
Diaconaal Opbouw Werker
Mw. J. Koolhof
Tel. (033) 463 77 95
Bereikbaar op maandag,
dinsdag en donderdag