Beleidsmedewerkers / Stagiaires Kerkenraad, fulltime of partime (m/v)

-1 a 2x per maand een vergadering (2 uren) + voorbereiding- en verwerkingstijd (4 uren)

 
Binnen de Emmaüskerk en Protestantse Kerk Amersfoort gebeurt veel op beleidsmatig en bestuurlijk vlak.
Op onze Gemeenteberaadsdagen heeft u hierover kunnen horen. Wilt u meepraten en meebeslissen over de wegen
die wij als Emmaüskerk én PKA inslaan? Contacpersoon: Hetty Elzen (033 - 461 21 57 /hetty.elzen@kpnmail.nl)